קובץ המלצות להמשכיות עסקית

התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובישראל הינו אחד האתגרים המשמעותיים עימם מתמודדת הכלכלה העולמית, וחשיבות רציפות הייצור ושרשראות האספקה בתעשייה.
בחודשים האחרונים פעלה התאחדות התעשיינים במטרה להביא הבאות לצמצום הסיכון במפעלים ולמניעת הידבקות, במטרה לאפשר את רציפות הייצור במפעלים לצד שמירה על בריאות העובדים, גם תחת החמרה במצב התפשטות נגיף הקורונה .
לצד הנחיות משרד הבריאות והרשויות למניעת ההתפשטות הנגיף בישראל, ישנה החובה להביא לרציפות ושימור יכולות הייצור בתעשייה הישראלית, זאת במטרה להבטיח את המשך אספקת המוצרים והשירותים במשק, תוך הקפדה על מניעת התפשטות הנגיף בקרב עובדי המפעלים.
חולה שהתחסן כנגד נגיף הקורונה מחויב בשמירה על כללי הריחוק החברתי ככלל הציבור.
עם זאת, מתחסן שבא במגע הדוק עם חולה מאומת אינו נדרש בבידוד ויכול להמשיך בעבודתו כבשגרה, זאת בתנאי וחלפו 7 ימים ממועד החיסון השני והעובד המציא תעודת מתחסן מטעם משרד הבריאות ו/או קופת החולים.
ככל שהמתחסן מפתח תסמינים, יש להיכנס לבידוד מניעתי עד לקבלת הנחיה רפואית ספציפית.
במידה וקיבל עובד, אשר בממצאי החקירה האפידמיולוגית הפנימית כי לא בא במגע עם חולה מאומת, הודעת sms על החובה להיכנס לבידוד, יכנס העובד לבידוד והמפעל יפנה בבקשה לביטול הבידוד, כמפורט בהמשך.

דעות בדבר דרישה לכניסה לבידוד עבור עובדים אשר ההשגה מתייחסת על זמן בו לא נכחו במפעל (בהודעת האיכון רשומים התאריך והשעה של טענת החשיפה המדוברת):
בעבור שחרור עובדים שקיבלו הודעה לאור חשיפה מחוץ לשטח המפעל ו/או שעות העבודה – על העובד לפנות עצמאית  למוקד משרד הבריאות בטלפון - כוכבית 5400.הודעות בדבר דרישה לכניסה לבידוד עבור עובדים אשר ההשגה מתייחסות לזמן בו נכחו במפעל (בהודעת האיכון רשומים התאריך והשעה של טענת החשיפה המדוברת)יש למלא את קובץ האקסל המצורף, למעבר לקובץ לחץ כאן.
חשוב למלא עבור כל מבודד את מירב המידע הידוע, מילוי חלקי של האקסל עשוי לעכב את מתן המענה, המטרה למלא את כל האקסל (למעט המשבצות האדומות אשר משמשות למילוי פנימי של משרד הבריאות.)
במצב שבו יש כמה חולים ידועים יש לציין באקסל
מצ"ב( עבור כל מבודד מידע אודות חשיפה אל כל אחד מהחולים הידועים ב- 7 יום שקדמו להשגה.
 • במצב בו ידוע על חולה מאומת יש לציין את שמו וככל הניתן את מספר הזהות או המספר האפידמיולוגי שלו.
 •    יש לשלוח את הקובץ המלא למייל   quarant.appeal@moh.gov.il ולכתב בהעתק את חדר המצב של התאחדות התעשיינים:  mokedcorona@industry.org.il
 • מענה לבקשת ההשגה / הערעור יינתן תוך 24 שעות, חדר המצב של התאחדות התעשיינים פועל לסייע:
 • הסבר ראשוני וליווי על הליך החקירה האפידמיולוגית הפנימי הנדרש במפעל
 • הסבר על מילוי הבקשה לערעור בהתאם לחקירה שנעשתה במפעל
 • זירוז זמן המענה אל מול משרד הבריאות בהתאם לדחיפות הבקשה
 
לפרטים ולסיוע בהליך ניתן לפנות לחדר המצב של התאחדות התעשיינים:                       052-6893720 או 050-9478743  mokedcorona@industry.org.il
 
יודגש כי מדובר בהמלצות בלבד אשר אינן מתאימות בהכרח לכל חברה, וכי על כל חברה לפעול בהתאם למאפייניה, לשיקוליה ולגורמי הסיכון בתחומה.
 
 
לשאלות וליווי מקצועי ניתן לפנות כל העת לחדר המצב של התאחדות התעשיינים:
 
אביב חצבני avivh@industry.org.il , 052-6893720  
אלעד נצר elad@industry.org.il , 050-7194700
גיל רגב, gilr@industry.org.il , 050-9478743
 
 
חלק א' – צעדים למניעת התפשטות נגיף הקורונה בתחומי החברה והבטחת המשכיות עסקית
 
 1. מינוי ממונה קורונה מפעלי
  1. המעסיק מינה ‏ממונה ‏על ‏ענייני ‏קורונה שיהיה אחראי על שמירת כללי ריחוק חברתי ושמירת על היגיינה במקום העבודה, כפי שמפורט בנוהל זה.
  2. יש להצהיר בקישור הבא – לחץ כאן
 
 1. פעילויות  חיטוי, סניטציה וניקיון לשמירה על היגיינה 
  1. שמירה על המלצות משרד הבריאות וצו בריאות העם העדכניים;
  2. חידוד הנחיות שמירה על היגיינה במפעל והדרכת העובדים;
  3. הצבת עמדות חיטוי ידיים ברחבי המפעל;
  4. הקפדה על ניקוי וחיטוי משטחים בעמדות עבודה, קווי ייצור, מוקדי התכנסות וחללים משותפים בין משמרות;
 
 
 
 
 1. הקפדה על חובת עטיית מסכה ע"י העובדים
  1. על העובד לעטות מסכה בכל עת בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020
  2. ניתן לפטור מעטיית מסכה במקרים הבאים:
  3. עובד השוהה לבדו, או שני עובדים לכל היותר השוהים בקביעות באותו חדר / משרד, ובתנאי שנשמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות;
  4. העסקה ב-open space עם מחיצות בגובה של 2 מטרים לפחות בין עובד לעובד, וכן בעבודה בישיבה בלבד במידה וגובה המחיצה בין אדם לאדם היא 1.20 מטר לפחות;
 1. הקפדה על צוותי עבודה קבועים ושמירה על מרחק פיסי
  1. שמירה על מרחק 2 מ' בין העובדים ככל שניתן;
  2. עבודה בצוותים קבועים ככל הניתן;
  3. מומלץ לבצע הפרדה מלאה בין עובדי מטה ומנהלה לבין מחלקות הייצור בפעילויות שונות וכן להימנע מהתקהלויות והתכנסויות עובדים לא הכרחיות בשטח החברה;
 
 1. בקרה אחר כניסת גורמי חוץ
  1. הימנעות מביקורי חוץ לא הכרחיים במפעל. ככל גורמי חוץ ומבקרים יחתמו על הצהרת בריאות ויחולו לגביהם כלל התנאים ב'שמירה על כללי היגיינה' לעיל;
  2. יש לבצע מדידת חום בכניסה למפעל, ככל שניתן, בהתאם לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020;
  3. יש לתשאל את המבקרים על היעדר חום מעל 380, היעדר שיעול ותסמינים וכי לא באו במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים;
 
 1. ישיבות, התקהלויות והתכנסויות בשטח המפעל
  1. בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020
  2. מותרת התכנסות עד 50 עובדים לכל היותר לצרכים מקצועיים הכרחיים, במבנה או שטח פתוח בשטח המפעל, תוך שמירה על  מרחק מינימאלי של 4 מטר לפחות בין המשתתפים וכן עטיית מסכה בהתאם לכללים לעיל;
  3. לכל צורך אחר, מותרת התקהלות של 10 עובדים לכל היותר במבנה סגור ו-20 עובדים בשטח פתוח.
  4. במידה שלא ניתן לשמור על מרחק, יש להשתמש באמצעים אחרים למניעת הדבקה.
 
  
 
 1. הסעות עובדים
  1. רכב פרטי או במונית
 1. נסיעה עד 3 נוסעים ברכב (נהג ושני נוסעים), כאשר שני הנוסעים הנוספים יושבים מושב האחורי עם מרחק ביניהם
 2. העובדים ברכב עובדים באותה משמרת עבודה מוכרת וקבועה.
 3. העובדים והנהג יעטו מסיכה לאורך כל הנסיעה וכן אוורר ע"י פתיחת חלונות הרכב.
 
 
 1. אוטובוס או או רכבי הסעה
 1. ללא הגבלה על מספר הנוסעים בהסעה, אך יש לשמור על המושבים שמאחורי הנהג פנויים.
 2. אין לאפשר העלאת נוסע עם חום גוף מעל 380, או עם שיעול או קושי בנשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת).
 3. יש להקפיד על עטיית מסכה במהלך כל הנסיעה, באחריות הנוסע. עובד לא יעלה על הסעה אם הוא לא עוטה מסכה, למעט מקרים בהם הנוסע פטור מעטיית מסיכה בהתאם לצו.
 4. יש להקפיד על אוורר וחיטוי הרכב לאחר כל נסיעה.
 5. כלל העובדים בהסעה עובדים באותה משמרת עבודה מוכרת וקבועה (קפסולה), ולהקפיד על נסיעה לצד נוסע קבוע, ככל שניתן.
 6. באחריות כל עובד, לאחר כל נסיעה, להקפיד על שטיפת ידיים, שימוש באלכוג'ל או ניגובן במגבונים לחים, ולהימנע ממגע פיזי, עם יתר נוסעי ההסעה.
 7. יש לנקות את המשטחים בהם נוגעים בתדירות גבוהה (כדוגמת: ידיות, כפתורים, מתגים) בעזרת מים וסבון או אקונומיקה, בהתאם לניקוי וחיטוי משטחים
 
 1. הפסקות/ארוחת צהרים:
  1. יש להעדיף, כל עובד יאכל במחלקה ו/או המשרד בו הוא עובד; אם לא ניתן, יש לקצר את משך השהיה בחדר האוכל ככל שניתן;
  2. מספר העובדים השוהים בו זמנית בחדר האוכל, לא יעלה על 50% מהתפוסה המקסימאלית.
  3. המרחק בין השולחנות יהיה 4 מטר לפחות.
  4. יש להקפיד כי העובדים ישהו בחדר האוכל בקבוצות קבועות מאותה 'קפסולה', וכן יש להקפיד על ישיבה בשולחנות האוכל בקבוצות קבועות, ככל שניתן.
  5. יש להימנע משימוש בכלים משותפים, כגון: מלחיות ורטבים, ככל שאילו נמצאים על השולחנות
  6. יש להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
  7. קבלת המנות תהיה באמצעות הגשה בלבד, בין אם לשולחן הישיבה או לעמדת איסוף.
  8. יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה, לכל הפחות פעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות, כולל חיטוי משטחים פנימיים, בין היתר: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית.
  9.  יש לרוקן פחי אשפה באופן תדיר.
  10.  יש לחטא שולחנות וכיסאות לאחר כל שימוש.
  11.  יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 
 
חלק ב' – פעילויות להתמודדות עם מקרים בהם אובחן עובד כנשא ו/או חולה קורונה
 1. יש לפעול בהתאם לנוהל החקירה האפידמיולוגית הפנימית בחברות תעשייה.
 
 1. אי חובת בידוד לעובדים שהחלימו מנגיף הקורונה ובאו, לאחר מכן, במגע עם חולה קורונה מאומת
 1. חולה שהחלים מחויב בשמירה על כללי הריחוק החברתי ככלל הציבור,
 2. עם זאת, מחלים שבא במגע הדוק עם חולה מאומת אינו נדרש בבידוד ויכול להמשיך בעבודתו כבשגרה.
 3. ככל שהמחלים מפתח תסמינים, יש להיכנס לבידוד מניעתי עד לקבלת הנחיה רפואית ספציפית.
 
 1. אי חובת בידוד לעובדים שהתחסנו כנגד נגיף הקורונה, לאחר מכן, במגע עם חולה קורונה מאומת
 1. חולה שהתחסן כנגד נגיף הקורונה מחויב בשמירה על כללי הריחוק החברתי ככלל הציבור.
 2. עם זאת, מתחסן שבא במגע הדוק עם חולה מאומת אינו נדרש בבידוד ויכול להמשיך בעבודתו כבשגרה, זאת בתנאי וחלפו 7 ימים ממועד החיסון השני והעובד המציא תעודת מתחסן מטעם משרד הבריאות ו/או קופת החולים.
 3. ככל שהמתחסן מפתח תסמינים, יש להיכנס לבידוד מניעתי עד לקבלת הנחיה רפואית ספציפית.
 
 
 1. שחרור עובדים שאינם נדרשים בידוד בהתאם למסקנות נוהל החקירה האפידמיולוגית הפנימית:
במידה וקיבל עובד, אשר בממצאי החקירה האפידמיולוגית הפנימית כי לא בא במגע עם חולה מאומת, הודעת sms על החובה להיכנס לבידוד, יכנס העובד לבידוד והמפעל יפנה בבקשה לביטול הבידוד, כמפורט להלן:
 1. הודעות בדבר דרישה לכניסה לבידוד עבור עובדים אשר ההשגה מתייחסת על זמן בו לא נכחו במפעל (בהודעת האיכון רשומים התאריך והשעה של טענת החשיפה המדוברת):
 • בעבור שחרור עובדים שקיבלו הודעה לאור חשיפה מחוץ לשטח המפעל ו/או שעות העבודה – על העובד לפנות עצמאית  למוקד משרד הבריאות בטלפון - כוכבית 5400.
 1. הודעות בדבר דרישה לכניסה לבידוד עבור עובדים אשר ההשגה מתייחסות לזמן בו נכחו במפעל (בהודעת האיכון רשומים התאריך והשעה של טענת החשיפה המדוברת):
 • יש למלא את קובץ האקסל המצורף, למעבר לקובץ לחץ כאן.
 • חשוב למלא עבור כל מבודד את מירב המידע הידוע, מילוי חלקי של האקסל עשוי לעכב את מתן המענה, המטרה למלא את כל האקסל (למעט המשבצות האדומות אשר משמשות למילוי פנימי של משרד הבריאות.)
 • במצב שבו יש כמה חולים ידועים יש לציין באקסלמצ"ב( עבור כל מבודד מידע אודות חשיפה אל כל אחד מהחולים הידועים ב- 7 יום שקדמו להשגה.
  במצב בו ידוע על חולה מאומת יש לציין את שמו וככל הניתן את מספר הזהות או המספר האפידמיולוגי שלו.
   
 
 • הסבר ראשוני וליווי על הליך החקירה האפידמיולוגית הפנימי הנדרש במפעל
 • הסבר על מילוי הבקשה לערעור בהתאם לחקירה שנעשתה במפעל
 • זירוז זמן המענה אל מול משרד הבריאות בהתאם לדחיפות הבקשה
 
לפרטים ולסיוע בהליך ניתן לפנות לחדר המצב של התאחדות התעשיינים:                       052-6893720 או 050-9478743  mokedcorona@industry.org.il