נוהל חקירה אפידמיולוגית לחולה קורונה

התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובישראל הינו אחד האתגרים המשמעותיים עימם מתמודדת הכלכלה העולמית, וחשיבות רציפות הייצור ושרשראות האספקה בתעשייה.
בחודשים האחרונים פעלה התאחדות התעשיינים במטרה להביא לצמצום הסיכון במפעלים ולמניעת הידבקות, ובמטרה לאפשר את רציפות הייצור במפעלים לצד שמירה על בריאות העובדים, גם תחת החמרה במצב התפשטות נגיף הקורונה.
עם 'הגל השני', אנו עדים להתמודדות חברות התעשייה עם הצורך בביצוע חקירות אפידמיולוגיות פנימיות, זאת במטרה  לקטוע את שרשראות ההדבקה והתפרצות הנגיף בחברות, לצד המשך הרציפות העסקית והתפקודית בחברות ומתוך ראייה לפיה יש להביא לבידוד של העובדים הנדרשים בכך מהר ככל שניתן ולהמשך עבודתם של יתר העובדים.

 
יודגש כי מדובר בהמלצות בלבד אשר אינן מתאימות בהכרח לכל חברה, וכי על כל חברה לפעול בהתאם למאפייניה, לשיקוליה ולגורמי הסיכון בתחומה.
 
 
לשאלות וליווי מקצועי ניתן לפנות כל העת לחדר המצב של התאחדות התעשיינים:
 
אביב חצבני, avivh@industry.org.il , 052-6893720  
אלעד נצר, elad@industry.org.il , 050-7194700
גיל רגב, 050-9478743, gilr@industry.org.il     
 
 
סימן א' – אחריות
 1. התעשייה, על ענפיה השונים, ובפרט תעשיות חיוניות וקיומיות, הינה תעשייה הפועלת בשגרה בסטנדרט גבוה של מניעת זיהום והדבקה ו"בשגרת הקורונה" עושה שימוש מוגבר בצעדי מניעה נוספים כגון עבודה בקפסולות, בקרה קפדנית על עטית-מסכות , מדידת-חום בכניסה לאתר, ניקיון וחיטוי מוגברים בשגרה רגילה, וכן מקפידה לפעול כל העת בהתאם לנוהל ההמלצות להמשכיות עסקית המשותף להתאחדות התעשיינים ומשרד הבריאות.
 2. תנאי הבסיס לפעולה בהתאם לנוהל זה הינו הקפדה על חבישת מסכה וכללי הריחוק החברתי ע"י העובדים בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) )הוראת שעה), התש"ף-2020
 3. האחריות על מימוש נוהל זה הינה על ממונה הקורונה בחברה.
 4. ככל הניתן, ממונה הקורונה יעבור הדרכה מקצועית לביצוע חקירה אפידמיולוגית (במוסד רפואי, או מוסד אקדמי).
 
סימן ב' – תהליך הטיפול
 1. מיד עם קבלת הודעה כי עובד או מבקר באתר החברה חולה קורונה, יש לדווח לממונה הקורונה הקונצרני/בחברה ובנוסף למנהלים, עפ"י הנהלים הפנימיים של כל חברה.
 2. החקירות יבוצעו על ידי צוות מרכזי שהוכשר לכך, או לחלופין בכל אתר/יחידה בחברה יוכשר/תוכשר מנהל/ת לביצוע החקירות. כל חקירה תאושר על ידי אחראי הקורונה בחברה.
 3. המנהל הישיר יבקש את רשות החולה להשתמש בשמו ובמצבו הבריאותי לצורך החקירה בלבד.
 
סימן ג' – הנחיות למנעד הזמן הנבדק בחקירה אפידמיולוגית עפ"י הנחית משרד הבריאות
 1. חולה תסמיני שתאריך תחילת תסמיניו ידוע: יש לאתר את המגעים שנחשפו אליו במהלך 4 הימים טרם הופעת תסמיניו, ועד למועד החקירה האפידמיולוגית.
 2. תמונה שמכילה ישיבה, שלט, מחשב

התיאור נוצר באופן אוטומטיחולה תסמיני שאין מידע או שקיים ספק לגבי תאריך הופעת התסמינים (החולה לא זוכר או שלא ניתן לשחזר פרט זה): יש לאתר את המגעים שנחשפו לחולה במהלך 7 הימים שלפני קבלת התוצאה החיובית, ועד למועד החקירה האפידמיולוגית
 3. חולה מאומת א-תסמיני: יש לאתר את המגעים שנחשפו לחולה במהלך 7 הימים שלפני קבלת התוצאה החיובית, ועד למועד החקירה האפידמיולוגית
 4. הודעות איכון של השב"כ יישלחו לאנשים שיזוהו כמגע של חולה מאומת במהלך 7 ימים לפני קבלת התוצאה החיובית.
 
סימן ד' – שלבים בביצוע חקירה אפידמיולוגית
 1. שיחת תשאול עם החולה עצמו, למיפוי האנשים והמקומות עמם בא במגע, בטווח הזמנים הנבדק.
 2. שיחת תשאול עם האנשים עמם החולה היה במגע, כדי לאמת, להזים או להרחיב את המידע שמסר החולה.
 3. זיהוי העובדים/הספקים/הקבלנים הנדרשים לצאת לבידוד ולדווח למשרד הבריאות עמם החולה היה במגע כאשר לא נשמרו כללי הברזל לריחוק חברתי: מסכה-2 מטרים-15 דק'.
 4. עובדים אשר החלימו ו/או חוסנו בפני קורונה, בהתאם למפורט בסימן ז' לנוהל זה, ובכפוף להצגת אישור מחלים ו/או אישור מתחסן פטורי בידוד גם במידה ובאו במגע עם חולה קורונה מאומת.
 5. בכל מקרה בו קיים ספק לגבי אמינות הדיווח, או במקרים בהם ממונה הקורונה קובע כי יש ספק ביכולת שמירה על הכללים, החברה תפעל לחומרה ותוציא לבידוד גם עובדים לגביהם קיים ספק האם היו במגע עם חולה מאומת, באופן מיידי.
 6. יבוצע שימוש במצלמות אבטחה/תפעול (במידה וקיימות כאלו) או בכל כלי טכנולוגי אחר העומד לרשות החברה, במקרים בהם קיים צורך בבדיקה נוספת של מידע שעלה בתשאולים.
 7. סיכום המידע ירוכז לכדי מסמך "דוח חקירה אפידמיולוגית מסכם" ובו סעיף המלצות להכנסת אנשים לבידוד ולחיטוי מקומות (חדר עבודה, למשל) או כלים/מכשירים (מלגזה, מקלדת ועכבר של מחשב, למשל).
 8. בכל הנוגע לחיטוי מקומות או כלים:  זיהוי מקומות אלה יועבר למנהל המפעל/האתר תוך כדי עריכת הדו"ח, על מנת לחטא מקומות אלה מהר ככל האפשר, עוד טרם הושלמה החקירה. החיטוי יבוצע בהתאם לנוהל חיטוי של משרד הבריאות.
 9. לאחר סיכום דו"ח החקירה והגדרת העובדים שנדרשים להיכנס לבידוד, יועבר הטיפול למנהל המפעל/אתר ולמנהל מש"א במפעל/אתר להשלמת הטיפול מול העובדים, לרבות דיווח עצמי על כניסה לבידוד באתר משרד הבריאות של הנכנסים לבידוד.
 10. במקרים בהם ישנו חשש מהתפרצות קורונה בקרב עובדי המפעל, יש לפנות מיידית לחדר המצב של התאחדות התעשיינים לתיאום המשך החקירה הפנימית עם מפקדת אלון בפיקוד העורף, בהתאם סימן ה' לנוהל זה.
 
 
סימן ה' – התמודדות עם חשש להתפרצות נגיף הקורונה בקרב עובדי החברה
 1. הגדרות –
 1. "חשש להתפרצות קורונה"
 1. מקרה בו עובד חולה קורונה הדביק 3 עובדים נוספים לפחות ו/או 10% מעובדי המפעל, כנמוך מביניהם.
 2. מקרה בו נמצאו 5 עובדים ו/או 15% מעובדי המפעל, כנמוך מביניהם, כחולי קורונה מאומתים ללא זיהוי האם מקור ההתפרצות הינו בשטח המפעל או מחוצה לו.
 3. כל מקרה בו נמצא כי לא ניתן להבטיח שמירה על כללי נוהל ההמשכיות העסקית ו/או כי עלה שחל מגע עם חולה קורונה מאומת של למעלה מ-50% מהעובדים.
 
 1. במקרים בהם ישנו "חשש להתפרצות קורונה", יפנה המפעל באופן מיידי לחדר המצב של התאחדות התעשיינים, זאת לצורך תיאום חקירה אפדימיולוגית משותפת ומיידית עם מפקדת אלון ו/או לשכת הבריאות המחוזית.
 
 1. בהתאם לתוצאות החקירה, תתואם ניידת לביצוע בדיקות קורונה בשטח המפעל לעובדים, תוך 48 שעות מרגע ההתפרצות.
 
 1. עם השלמת החקירה המשותפת יחזור המפעל לשגרה בהתאם לסימן ו' לנוהל זה.
 
סימן ו' – חזרה לשגרה
 1. מנהל האתר יכריז על חזרה לשגרת פעילות לאחר השלמת פעולות החיטוי ווידוא כי כלל העובדים שנדרשים להיכנס לבידוד אינם בעבודה וקיבלו את ההודעה.
 2. עובדים ששהו בבידוד יחזרו לעבודה רק לאחר השלמת מכסת ימי הבידוד.
 3. עובדים אשר ניתן להבטיח כי הוקפד על כללי הריחוק החברתי ועטית מסכה
  1. לא נדרש בידוד לעובדים וניתן להמשיך בעבודה, אלא אם קיבל הודעת sms על חובת כניסה לבידוד;
 
 1. במידה וקיבל עובד, אשר לא בא במגע עם חולה מאומת, הודעת sms כאמור, יכנס העובד לבידוד והמפעל יפנה בבקשה לביטול הבידוד, בהתאם להנחיות המופיעות בסימן ח' לנוהל זה.
תמונה שמכילה ישיבה, שלט, מחשב

התיאור נוצר באופן אוטומטי
 1. חזרה לעבודה וסיום תקופת הבידוד של עובד מאומת קורונה שהבריא ממחלתו
בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף- 2020, סיום תקופת הבידוד של עובד שהחלים ממחלת הקורונה, תהיה בכפוף לקבלת אישור למחלים (בין אם תסמיני ובין אם שאינו כזה) אשר יינתן ע"י רופא או אחות מוסמכת.
 
 
 
 
 
 
 1. הגדרות:
  1. היום הקובע – התאריך בו בוצע דיגום הבדיקה החיובית או החיובית גבולית הראשונה להמצאות נגיף COVID-19 במי שמוגדר בעקבות זאת, ותוך פחות מ- 7 ימים, כחולה מאומת.
  2. תסמינים המונעים הגדרת החלמה – חום ≥ 38 מעלות צלזיוס, קשיים בנשימה או קוצר נשימה (עפ"י הערכה רפואית), שיעול או כל תסמין נשימתי אחר שאינו משתפר (למעט נזלת כתסמין יחיד), הקאות או שלשולים. למען הסר ספק, אובדן של חוש הטעם או חוש הריח ושיעול מתמשך אינם מונעים הגדרת החלמה.
 
 1. חולה מאומת יוגדר כמחלים כאשר עברו לכל הפחות 10 ימים מהיום הקובע, ובתנאי ששלושת הימים האחרונים הם ללא תסמינים המונעים הגדרת החלמה, ללא צורך בבדיקות החלמה לנגיף, גם בהעברה למוסד אחר. הגדרת מחלים זו תחול על החולים הבאים:
  1. חולים בקורונה שלא אושפזו במהלך מחלתם.
  2. חולים בקורונה שאושפזו בשל סיבה שאיננה קורונה.
  3. חולה בקורונה שאושפזו עקב תחלואה בנגיף קורונה החדש, במצב קל עד בינוני.
 
חולה מאומת שאושפז עקב תחלואה בנגיף קורונה החדש, והוגדר כחולה קשה או קריטי בכל שלב במהלך מחלתו. יוגדר כמחלים כאשר עברו לכל הפחות 20 ימים מהיום הקובע, ובתנאי ששלושת הימים האחרונים הם ללא תסמינים המונעים הגדרת החלמה, ללא צורך בבדיקות החלמה לנגיף, גם בהעברה למוסד אחר.
בחולים, אשר עדיין מאושפזים בחלוף 20 הימים, תוחלף הדרישה להיעדר תסמינים המונעים הגדרת החלמה בחוות דעת מתועדת של מומחה למחלות זיהומיות במוסד, ובדיקות החלמה יבוצעו על פי שיקול דעתו.
 
 
סימן ז' – פטור מחובת בידוד למחלימים ו/או מחוסנים
 1. מחלים מקורונה
עובד שהחלים מקורונה יוגדר כפטור מחובת בידוד בתנאי שעומד בכללים בהתאם לסעיף 24 לנוהל זה, וזאת בכפוף להצגת תעודת מחלים מקופת החולים.
 
 1. מתחסן מקורונה –
עובד שהתחסן כנגד נגיף הקורונה יוגדר כפטור מחובת בידוד בתנאי שחלפו 7 ימים ממועד ביצוע החיסון השני, וזאת בכפוף להמצאת תעודת מחלים מטעם משרד הבריאות ו/או קופת החולים.
 
 
 
 
 
סימן ח' – ביטול בידוד שגוי לאור איכון טכנולוגי
במידה וקיבל עובד, אשר בממצאי החקירה האפידמיולוגית הפנימית כי לא בא במגע עם חולה מאומת, הודעת הודעת איכון טכנולוגית על החובה להיכנס לבידוד, יכנס העובד לבידוד והמפעל יפנה בבקשה לביטול הבידוד, כמפורט להלן:
 
 1. הודעות בדבר דרישה לכניסה לבידוד עבור עובדים אשר ההשגה מתייחסת על זמן בו לא נכחו במפעל (בהודעת האיכון רשומים התאריך והשעה של טענת החשיפה המדוברת):
 1. בעבור שחרור עובדים שקיבלו הודעה לאור חשיפה מחוץ לשטח המפעל ו/או שעות העבודה – על העובד לפנות עצמאית  למוקד משרד הבריאות בטלפון - כוכבית 5400.
 
 1. הודעות בדבר דרישה לכניסה לבידוד עבור עובדים אשר ההשגה מתייחסות לזמן בו נכחו במפעל (בהודעת האיכון רשומים התאריך והשעה של טענת החשיפה המדוברת):
 1. יש למלא את קובץ האקסל המצורף, למעבר לקובץ לחץ כאן.
 2. חשוב למלא עבור כל מבודד את מירב המידע הידוע, מילוי חלקי של האקסל עשוי לעכב את מתן המענה, המטרה למלא את כל האקסל (למעט המשבצות האדומות אשר משמשות למילוי פנימי של משרד הבריאות.)
 3. במצב שבו יש כמה חולים ידועים יש לציין באקסלמצ"ב( עבור כל מבודד מידע אודות חשיפה אל כל אחד מהחולים הידועים ב- 7 יום שקדמו להשגה.
  במצב בו ידוע על חולה מאומת יש לציין את שמו וככל הניתן את מספר הזהות או המספר האפידמיולוגי שלו.
 4. יש לשלוח את הקובץ המלא למייל   quarant.appeal@moh.gov.il ולכתב בהעתק את חדר המצב של התאחדות התעשיינים:  mokedcorona@industry.org.il
 5. מענה לבקשת ההשגה / הערעור יינתן תוך 24 שעות, חדר המצב של התאחדות התעשיינים פועל לסייע:
 • הסבר ראשוני וליווי על הליך החקירה האפידמיולוגית הפנימי הנדרש במפעל
 • הסבר על מילוי הבקשה לערעור בהתאם לחקירה שנעשתה במפעל
 • זירוז זמן המענה אל מול משרד הבריאות בהתאם לדחיפות הבקשה
 
 1. לפרטים ולסיוע בהליך ניתן לפנות לחדר המצב של התאחדות התעשיינים:                       052-6893720 או 050-9478743  mokedcorona@industry.org.il
 
סימן ט' – הודעה למשרד הבריאות על כניסת עובד לבידוד
עפ"י הנחיות המדינה, באחריות העובד עצמו לעדכן את רשויות הבריאות על כניסתו לבידוד דרך אתר משרד הבריאות. נציג החברה  יוודא כי בוצע.
לדיווח על כניסה לבידוד https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il
מעסיק המבקש לעדכן את משרד הבריאות לגבי העובדים הרלוונטיים הנדרשים לבידוד, בהתאם לממצאי החקירה הפנימית שביצע - יפנה ללשכת הבריאות המחוזית במקום מגוריו של העובד.
 
 
 
כתבו:
אודי מלמד / סמנכ"ל בטיחות ואיכות שטראוס
שמוליק אוחיון / מנהל בטיחות ובטחון תנובה
משה רונן / מנהל בטחון אסם-נסטלה
ליאור לוי / מנכ"ל ביסקול ויו"ר פורום המשכיות עסקית בתעשיה
אביב חצבני / סגן ראש אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים